Duhovnost i Poziv

Glavni aspekti koji karakteziraju duhovnost i posebnost poziva Zajednice Papa Ivan XXIII


Veoma je teško opisati u malo redaka posebnost karizme Zajednice Papa Ivan XXIII i ono što je sadržano u njezinim dokumentima utemeljenja. Za još objašnjenja,šalje se zbog toga na čitanje dokumenata utemeljenja,statuta i direktorija. Direktorij je još uvijek u verziji koja nije konačna. Objavljujemo također u spisima don Oreste-a Benzi-ja,u početku samo za unutarnju uporabu u kojoj produbljuje još više izvore našega poziva.

Uvod

25 ožujka 2004.god. svečanost NAVJEŠTENJA, Udruga „Zajednica Papa Ivan XXIII“,bila je definitivno priznata od crkve preko Papinskog savjeta za laike, kao međunarodna udruga vjernika Papinskog prava s pravnom osobnošću. Dobila je također definitivnu potvrdu Statuta dokumenata utemeljenja koji čine integralni dio.

Karizma zajednice; slijediti Isusa siromaha, slugu i patnika

Poziv zajednice se sastoji u suobličavanju vlastitog života u Isusu siromahu,sluzi i patniku, koji otkupljuje grijeh svijeta“unutarnja posebnost poziva“ i udjeljuje „po Isusu, s Isusom i u Isusu“ život posljednjih „vidiljiva posebnost“

Duhovnost

Udruga je jedinstvena duhovna obitelj sastavljena od osoba različite dobi i životnog stanja, koji se zauzimaju kako bi odgovorili na opći poziv na svetost,doprinos ostvarenju kraljevstva božijeg, učešću u poslanju spasenja crkve.

Pet točaka

Pravci duhovnog života po kojima zajednica Papa Ivan XXIII, namjerava slijediti Krista siromaha, slugu i patnika, istaknute u pet točaka:

1 dijeliti život sa posljednjim Članovi zajednice se zauzimaju podijeliti život s posljednjima, stavljajući vlastiti život s njihovim životima, preuzimajući teret njihove situacije, stavljajući rame ispod njihovog križa,prihvaćajući da budu oslobođeni kod Gospodina preko njih.

2 voditi život siromaašnih Oni koji su izabrali ovaj put posvećanja, mjenjaju se, da bi konkretno vodili život siromašnih, slijedeći Isusa. Siromah kojega Gospodin čini da ga oni susreću, mijenja njihov život remeteći njihovu sigurnost tražeći mjesto u obitelji. Članovi zajednice ne drže sebe da su vlasnici ili gospodari nego vjerni upravitelji, bilo darova ili milosti primljenih od Gospodina, bilo novca kojega posjeduju. Oni također traže kreposti povezane uz život posljednjih; skromnost, jednostavnost, hrabrost za istinu, siromaštvo, poniznost, žrtvu praćenu na poseban način praćenu neudobnošću.

3 stvoriti prostor molitvi i kontemplaciji Članovi zajednice nalaze privilegirani instrument za život i za produbljenje njihovog sinovskog odnosa prema Ocu u molitvi i kontemplaciji,pokušavajući napraviti u zajedništvu s Bogom dimenziju života.

4 prepustiti se vodstvu u poslušnosti Da ne bi uzaludno hodili, oni koji pripadaju zajednici, priznaju službu potvrde i vodstva koju obnaša Glavni i odgovorni zajednice.

5 živjeti btatstvo Božija ljubav upravljena braći je bratstvo. Dokaz da se voli Boga je ljubav prema braći,(1.Iv.4.20)znak ljubavi prema posljednjima dan je po ljubavi koja postoji među članovima zajednice.