Rad s Ovisnicima

Tossicodipendenze Rad s ovisnicima počinje svoju aktivnost 1980.g. Glavna svrha je dati efikasan odgovor mladima i njihovim obiteljima koji žive dramu ovisnosti. Temeljna karakteristika koja je od početka pratila cijelo djelovanje je suživot, kao stil života i intervencije unutar struktura za oporavak. Tijekom svih ovih godina Zaajednica Papa Ivan XXIII, pokušavala je odgovoriti na pojave novih problematika kao alkoholizam, nove droge, ovisnost o kocki i fenomene dvojne dijagnoze. Grupa operatera i sama metodologija, obogatili su se stalnim inovacijama koje su u stanju formulirati nove terapeutske pravce, pristupajući individualno problematici koja je samim tim puno efikasnija..

Terapeutski put se sastoji iz tri faze:

  1. prihvat
  2. terapijska zajednica
  3. povratak u društvo

Ove faze predstavljaju temelj, ali u svakom slučaju se teži uvijek ponuditi odgovore i prijedloge, što je više moguće osobno, sve do stvaranja novih, tamo gdje se uoči potreba.

Prihvatilište

U Prihvatilištu se odvija prva faza programa,te je stoga uporište za pomoć mladima i njihovim obiteljima. Ono služi kao filter za prvo vrednovanje i motivaciju koje dovode do traženja početka terapijskog programa. Nakon ove analize, prvi prihvat postaje mjesto u koje se daje oblik osobnom putu.

Druga faza

To je faza produbljivanja i ponovne razrade rehabilitacijskog puta. Usvojena metodologija teži isplivanju obiteljskog aspekta ispred radnog, suradnji i otvorenosti prema području gdje se nalazimo, više nego poslu koncentriranom između zidova same terapijske zajednice.

Iskustvo suživota i potrebe mladih u programu, koje je sazrijevalo gotovo 30 god., dovele su zajednicu Papa Ivan XXIII,do otvorenja drugačijoj metodološkoj stvarnosti.

Kao dodatak terapijskoj zajednici tradicionalnog tipa, nastali su centri dnevnog boravka, centri prvog prihvata, centri za majke s djecom, centri za alkoholičare i kuće za problematične adolescente.

Osim na nacionalnom nivou „Zajednica Papa Ivan XXIII“, prenijela je vlastitu metodologiju oporavka također i u druge zemlje( Rusiju, Hrvatsku, Brazil,Boliviju, Čile, Nizozemsku).

Rad s ovisnicima promovira akciju prevencije preko aktivnosti u školama, surađuje sa socijalnim službama u pogledu projekta prevencije, liječenje i rehabilitaciju mladih u programu i sa sudskim praćenjem za mlade koji su primljeni a imaju sudske procese.

Zajednica Papa Ivan XXIII, sudjeluje u grupi stručnjaka za ovisnosti, koja je ustanovljena od ministarstva za društvenu solidarnost i ministarstva zdravlja.